Evenementen
Onze aankomende evenementen
Nieuws
Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten.
Meer nieuws

Meld u nu aan!

Schrijf u vandaag nog in voor een praktijkgerichte training of opleiding

Home > Contact > Privacy reglement

Privacy reglement VOAA - UPlanners - The Lean Company

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de VOAA, UPlanners of The Lean Company internetsite registreert;

VOAA, UPlanners en The Lean Company opereren onder de vlag van de juridische entiteit VOAA B.V., Plesmanstraat 62, 3905 KZ, Veenendaal. Alle websites zullen in dit privacy reglement onder de verzamelnaam VOAA worden aangeduid;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

VOAA mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft VOAA de plicht om haar klanten/opdrachtgevers en kandidaten:

• Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door VOAA worden verwerkt;
• Te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

VOAA vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft VOAA in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens VOAA expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die VOAA gebruikt en het doel van het gebruik

VOAA verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van VOAA, gebruiker bent van de services van VOAA, de websites bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van VOAA of via het contactformulier contact met ons opneemt.
VOAA verzamelt jouw naam, adres, e-mailadres, functie, geboortedatum en telefoonnummer maar ook evt. bedrijfsgegevens en je CV. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• De overeenkomst die klanten/opdrachtgevers of kandidaten met VOAA sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• Onze dienstverlening te kunnen verlenen;
• Klanten of geïnteresseerde kandidaten te kunnen bereiken als dat nodig is;
• Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
• Jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP-adressen/cookies

VOAA houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• Te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
• De functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
• Bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
• Ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• Het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert.

Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

VOAA verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de VOAA organisatie, tenzij:

• Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die VOAA met een klant/opdrachtgever of kandidaat heeft gesloten;
• Dat data betreft die aan VOAA is verstrekt voor de services die VOAA verleend;
• Je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

• VOAA verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van VOAA worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door VOAA beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

• Uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale OTYS - en Windows systemen.
• De medewerkers van VOAA hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan VOAA verstrekte persoonsgegevens;
• VOAA heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. VOAA hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur of eerste ontvangst van data, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal VOAA zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

• Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
• Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@voaa.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van VOAA. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met VOAA opnemen en probeert VOAA er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door VOAA? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal VOAA ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van VOAA, UPlanners en The LEAN Improvement Company.

Detachering

Leveren van tijdelijke capaciteit op het gebied van Logistiek, Operations en Inkoop.

 

Lees meer

Opleidingen

Praktijkgerichte opleidingen en trainingen met de focus op procesoptimalisatie. Van een ééndaagse training tot een deeltijd bachelor improvement opleiding.

Lees meer

Consultancy

Onderzoek, advies en implementatie gericht op procesoptimalisatie in praktijk. 
 


Lees meer

Follow us on

VOAA gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?